Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Бихме искали да Ви запознаем с готвените промени, касаещи употребата на пиротехнически изделия на територията на Столична община.

Предложението е за въвеждане на разрешителен режим за употреба на открито на изделия категория F2 и F3, като се поставя условие съответната районна администрация да издава разрешение за използването на пиротехнически изделия – фойерверки на територията на Столична община.

До 4.01.2022г. всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

В линковете по долу можете да се запознаете подробно:

 

www.sofia.bg/en/web/guest/ordinance-public-order 

 

https://www.sofia.bg/documents/20182/15039586/2021-12-02-%D0%A1%D0%9E%D0%9021-%D0%92%D0%9A66-11332.pdf/2925cb26-671a-4ae7-a6f6-eb7a6e7c1657

 

Нашето категорично становище е, че сме против предложението за поставянето на условие съответната районна администрация да издава разрешение за използването на пиротехнически изделия – фойерверки на територията на Столична община.

И до момента употребата на пиротехнически изделия е уредена в ЗОБВВПИ и в други подзаконови нормативни актове.  

Писмено и мотивирано становище ще изпратим до СОС в опредения срок.

Всеки гражданин с активна позиция по въпроса също може да изпрати своя коментар или становище. Можете да пишете и на нас - info@фойерверки.com, като ние се ангажираме да предоставим всички получени писма в определения срок на вниманието на СОС.