Пиробатерия Ой,Шушана
Пиробатерия Ой,Шушана

 Пиробатерия с 36 изстрела:

1.червена опашка към сребърна далия и червени искри; 2. зелена опашка към лилава далия и сребърни искри; 3. синя опашка към цветна далия в червено, зелено и синьо; 4. златна върба и пращящ пистил; 5. продължителен дъжд към продължителен дъжд  от пистил в бяло и синьо; 6. зелена опашка към краклинг.