Как се определят безопасни разстояния до публиката

Има няколко прости формули,за да се изчисли дистанцията за безопасност спрямо публиката - в метри.

- За Римски свещи - дистанцията за безопасност е равна на средната височина на действие на изделието умножена по 0,8 

-За Ракети - Категория F2 - дистанцията за безопасност е равна на средната височина на действие Х 0,8

-За Ракети - Категория F3 - дистанцията за безопасност е равна на средната височина на действие Х 1

-За Ракети - Категория F4 - дистанцията за безопасност е равна на средната височина на действие Х 1,5

-За Пиробатерии - Категории F2 и F3 - безопасната дистанция е определена с изпитвания и е посочена на инструкциите за употреба

-За Пиробатерии - Категория F4 - безопасната дистанция е равна на минимум 50м или калибърът на най-голямата тръба от батерията Х 1 ,превърнато в метри

-За Водни фойерверки - дистанцията за безопасност е равна на максималния обхват на изделието Х 2

-За Звездни бомби - дистанцията за безопасност е равна на средната височина на действие Х 0,8