Дефиниция

Пиротехнически изделия по смисъла на закона са всички изделия, които
съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат
топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи
се екзотермични химични реакции.

 

Фойерверк е пиротехническо изделие за увеселителни цели.