Възрастови ограничения

Забранява се продажбата или предоставянето по друг начин на пиротехнически изделия на лица под следните възрастови граници:

Фойерверки

Категория F1 :12 години

Категория F2 :16 години

Категория F3 : 18 години

Категории Т1 и Р1 : 18 години;

 

На производителите, вносителите и дистрибуторите се забранява да продават и предоставят по друг начин следните пиротехнически изделия, освен на лица със специализирани познания:

-фойерверки от Категория F4

-пиротехнически изделия от Категория Р2 

-сценични пиротехнически изделия от категория Т2