Дейности без разрешение

Не се изисква Разрешение за Търговия с фойерверки от Категория F1.

 

Не се изисква разрешение за придобиване,съхранение и за употреба на

фойерверки от категория F2- до 5кг. брутно тегло,и от категория F3 - до 10 единични бройки,както и на фойерверки от категория 1.

 

Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1,както и на фойерверки от категория F2 - до 5кг. бруто тегло, и от категория F3 - до 10 единични бройки,а също така и за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10кг. брутно тегло.