Категории фойерверки

 Пиротехническите изделия в зависимост от техния вид, употреба, предназначение и степен на опасност, включително ниво на шум, се категоризират от производителя по следния начин: 

1. фойерверки: 

а) категория F1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

 б) категория F2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;


в) категория F3: фойерверки, при използването на които съществува средноголяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

 г) категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица със специализирани познания (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

 2. сценични пиротехнически изделия:

 а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

 б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица със специализирани познания;

 3. други пиротехнически изделия:

 а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки, и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

 б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки, и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица със специализирани познания.