Работа с фойерверки
Фойерверки Как се получава разрешение за търговия с фойерверки

Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, се извършва от физически и юридически лица,...

прочети
Фойерверки Дейности без разрешение

Не се изисква Разрешение за Търговия с фойерверки от Категория F1.   Не се изисква разрешение за придобиване,съхранение и за употреба на фойерверки от...

прочети
Фойерверки СЕ маркировка на фойерверките

С оглед пускане на пазара, пиротехническите изделия следва да имат маркировка"СЕ", обозначаваща тяхното съответствие с разпоредбите на европейските...

прочети
Фойерверки Етикетиране на фойерверките

Всяко пиротехническо изделие се придружава от информация към потенциалния потребител за безопасното му и точно използване на български език, когато изделието...

прочети
Фойерверки Категории фойерверки

 Пиротехническите изделия в зависимост от техния вид, употреба, предназначение и степен на опасност, включително ниво на шум, се категоризират от...

прочети