Работа с фойерверки
Фойерверки За разрешение за придобиване на пиротехнически изделия

 Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни...

прочети
Фойерверки За разрешение за транспортиране

 Разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се издава на...

прочети
Фойерверки Образци и документи (Приложения) към Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Тук можете да намерите Образци на всички документи,които биха Ви били необходими за подаване в служба КОС на МВР за получаване на Разрешения за дейности с...

прочети
Фойерверки Дефиниция

Пиротехнически изделия по смисъла на закона са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да...

прочети
Фойерверки Регистър

Всички лица,получили Разрешение за търговия с пиротехнически изделия са длъжни да водят регистър /наричан още книга приход-разход-наличност/, в който да записва...

прочети
Фойерверки Как се получава разрешение за употреба на пиротехнически изделия

В случай на издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия: За получаване на разрешение за употреба лицето, получило разрешение...

прочети
Фойерверки Изисквания към магазините за пиротехнически изделия

Търговските обекти трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Строителните...

прочети
Фойерверки Как се определят безопасни разстояния до публиката

Има няколко прости формули,за да се изчисли дистанцията за безопасност спрямо публиката - в метри. - За Римски свещи - дистанцията за безопасност е равна на...

прочети
Фойерверки Възрастови ограничения

Забранява се продажбата или предоставянето по друг начин на пиротехнически изделия на лица под следните възрастови граници: Фойерверки Категория F1 :12...

прочети
Фойерверки Видове фойерверки

Най-общо фойерверките принадлежат към три големи фамилии:   1.Въздушни фойерверки - такива,които след изстрелване от земята,проявяват ефектите си във ...

прочети