Ракети
Ракети

Ракетите спадат към така наречените самоизстрелващи се фойерверки.

Ракетите с пръчки са съставени от корпус/фойерверк/,закрепен за насочваща пръчка.

Пръчката пада обратно на земята,така че е необходимо да съобразите траекторията на изстрелването,за да се избегне възможността тя да падне върху публиката.


Ракетите излитат на различна височина,където се възпламеняват и възпроизвеждат различни звукови и светлинни ефекти.Ракетите с пръчка се изстрелват от тръба,забита здраво и вертикално в земята.

Отстранете защитната  капачка на фитила/ако има такава/.

Запалва се фитила и се отдалечава на безопасното разстояние,указано на изделието.

Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.Излитат заедно с пръчката /като техен стабилизатор/.

Забранено е  ракетите да се забиват директно в земята или да се държат в ръка,както и употребата им в закрити помещения.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

 


При изстрелването на ракети да се има предвид,че при наличие на вятър височината на изстрелване се увеличава,а траекторията се променя.